0486/99.61.56

Volgens de nieuwe wetgeving van de GDPR in verband met uw privacy hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens te gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden door Jeroen Events, Vondelen 181 te 9450 Haaltert verwerkt:
-Voor klantenbeheer, omdat deze noodzakelijk zijn voor de organisatie van ons bedrijf.

De persoonsgegevens die via het contactformulier worden ingegeven worden via een Email bericht naar jeroenevents@telenet.be verzonden en lokaal verwerkt. Het betreft volgende gegevens: Naam, Familienaam, Straatnaam + Nummer, Postcode, Gemeente, Telefoonnummer, GSM nummer, Email adres en eventuele opmerkingen.
De persoonsgegevens die via de newsletter worden ingegeven bevatten uitsluitend het Email adres en worden beheerd op de systemen van een derde partner. Het is altijd mogelijk je uit te schrijven op de newsletters via de ontvangen newsletters of via jeroenevents@telenet.be.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons mee te delen opĀ jeroenevents@telenet.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.